🐥Internationella kvinnodagen

Är en stolt kvinna – alltid❤️

Varför behöver Vi ens ha en sån dag?

Borde inte alla dagar vara ägda av oss själva? Utan tvekan, tycker jag!!

Utdrag från Wikipedia:

Internationella kvinnodagen :

Inträffar den 8 mars varje år och uppmärksammar kvinnors kamp för lika rättigheter och på ojämställdhet som råder i samhället.

Den internationella kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin.

I Sverige firas högtidsdagen från och med 1912.

På flera håll har den numera mist sin politiska innebörd och istället blivit en dag då män uppmärksammar eller uttrycker sin kärlek till kvinnan, som på Mors dag eller Alla hjärtans Dag.

I Kina får alla kvinnor en ledig eftermiddag från arbetet.

2009 argumenterade den luxemburgska EU-kommissionären Viviane Reding att:Så länge vi behöver fira kvinnodagen, betyder det att vi inte har lika rättigheter. Målet är jämställdhet, så att vi inte längre behöver en sådan här dag.”

Feministen Alice Schwarzer Som är en av de främsta företrädarna för den tyska kvinnorörelsen, debatterade 2010 för ett fullständigt avskaffande av dagen och menar att man i stället ska arbeta för att 365 dagar om året ska vara till för både kvinnor och män.

Självklart ska det vara ett jämställt liv mellan en man & en kvinna, vad det än gäller i dagens samhälle. Pengar, arbete, lagar, rättigheter mm.

Viktigt att kämpa sig framåt här i livet för att få det man önskar, aldrig ge upp eller acceptera några orättvisor.

Men att Vi kvinnor ska behöva ha en ”speciell” kvinnodag för att få detta självklara, är inte alls vad jag tycker, det borde absolut inte behövas.

Alla dagar, året runt, så ska detta ”tänket” självklart finnas. Det är faktiskt en mänsklig rättighet att Vi alla ska stå lika sida vid sida, vara lika värda, oavsett om Vi är kvinnor eller män, ung eller gammal, liten eller stor osv.

Framtid….

Men Vi är kanske inte där ännu, så då måste dagen fortfarande finnas kvar, för att ”upplysa” oss alla om hur det borde vara, så Vi blir påminda om detta, iallafall en gång om året!

Alla har Vi en viktig roll för att detta ska bli en självklarhet i livet. Jobba framåt och med en tanke på ovan i allt Vi gör och kommer att göra.

Det gäller inte bara ex jämställdhet mellan man & kvinna, tycker jag, utan i allt och för alla, oavsett vem man är.

Ett stort steg på denna väg är att Vi kvinnor borde ”stötta” varandra mer och hjälpa varandra ”uppåt” & framåt på arbetsplatser och här i livet.

Här har jag själv erfarenhet av att inte bli ”stöttad” av mina kvinnliga kollegor när jag ville ”klättra” uppåt. Hade snarare mer män på min sida som ”hjälpte” mig framåt på jobbet.

Hur gör Du själv?

Följ gärna Mig på Youtube oxo:

Frallan Tekla

Min sambo #idnhab

Fix & trix med tråd

#internationellakvinnodagen #life #girlpower #strongwomen #love #HumanRights #women #kvinnor #jämnställhet #rättvisa #rättigheter

Frihet

#aroundtheworld #live #idnhab #me #awciam #ankanomorsan #mother #pt #träning #supertubentekla #vi

Nätverk