🐥PUSSELBITEN🐥

Den sista pusselbiten saknas fortfarande. Efter 10 år har jag ännu inte fått mitt livspussel komplett.

Pusselbiten som saknas är den som gör allra mest ont! Den största biten av alla för att bilden i mitt livspussel ska kunna bli klart till 100%.

Innerst inne vet jag att just den där sista pusselbiten aldrig kommer att hittas. Men det går inte en dag utan att jag ändå hoppas.

Ibland gör jag en egen ”kopia” av pusselbiten, en som jag tror ska passa in just i det där sista hålet.

Ett stort svart hål i mitt hjärta, som jag bara kan skydda genom att själv fantisera om svaret!

På den sista pusselbiten står det ;

VARFÖR?

Några pusselbitar som finns på plats, men fortfarande får mig att fundera på om de verkligen har placerats på rätt plats.

Är det mitt fel ?

Vad gjorde jag för fel ?

Kunde jag gjort något annorlunda?

Varför tog jag mig inte därifrån innan allt var försent?

När försvann jag som person?

Hur kunde jag vara så svag ?

Lyssnade jag inte på alla signaler ?

VAD FAN VAR DET SOM HÄNDE??

Fan, jag kan älta detta hur mycket som helst, men den där förbannade pusselbiten kommer ALDRIG att hittas. Kanske lika bra det !

Men en sak har jag lärt mig och det är innebörden i texten här nedan:

CHECKLISTA PÅ EN PSYKOPAT :

Psykopaten är charmerande, har lätt för att prata med andra, gestikulerar ofta och förefaller väldigt målinriktad.

Han eller hon har emellertid ingen som helst empati, saknar alltså förmåga att leva sig in i vad andra människor tänker och känner.

Psykopater övervärderar sig själva, utnyttjar andra människor, manipulerar dem och känner ingen skuld, när någon lider på grund av dem.

De är ofta opålitliga och lögnaktiga.

De kan inte överblicka konsekvenserna av sina handlingar.

Återfinns inte sällan bland våldsamma äkta män.

Psykopater kan inte ens medge att de har ett problem, vilket gör det väldigt svårt att behandla dem.

GALEN

Vem är jag

Drömmar

#idnhab

Supertubentekla

#psykopat #crazy #galen #broken #sad #no feelings #awciam #love #life #live #strong #struggling #me #hartbroken #utilized #tears #stop #ontour #aroundtheworld #idnhab